Lütfen Ekranı Dik Konuma Getirin

Müşterilerinizi periyodik olarak
ziyaret ediyorsanız...


Çözüm:

VisionNext Sales

Planlama, uygulama ve ölçme aşamalarını kapsayan, mobil uygulama destekli, ürün tüketiciye ulaşana kadar, uçtan uca satış-dağıtım ağı yönetimi.

Sizi arayalım